Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoa Sen

Đức Cơ - Gia Lai
gialai-ducco-mamnonhoasen@edu.viettel.vn