Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
 • Phạm Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH TCNH
  • Điện thoại:
   0963551718
  • Email:
   phamquyen0206@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0987241007
  • Email:
   huyeba007@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0973471837
  • Email:
   canhdo1976@gmail.com